8.png

Bibice B26 marca wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Bibicach zamierza rozpocząć roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania ul. Brzozowej z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Sezamkową. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym w godzinach od 7.00-15.00 oraz całkowitym zamknięciem drogi w dniu asfaltowania 30.03.2020 r. (poniedziałek). Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-066 / 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.