1.png

Wójt Gminy Zielonki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki - stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 etat WEJDŹ.