1.png

aktnotarialny110 stycznia 2018 roku Starostwo Powiatu Krakowskiego przekazało w imieniu Skarbu Państwa działkę nr 1507 o powierzchni 0,4200 ha na rzecz gminy Zielonki. 17 czerwca 2020 roku aktem notarialnym zmodyfikowano cel darowizny.
W 2018 roku działka przy ulicy Lawendowej w Zielonkach została przekazana na  potrzeby rekreacyjno-sportowe. W akcie notarialnym podpisanym w czerwcu uzupełniono zapis o dodatkowe cele tj. budowę i utrzymanie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności (dom kultury, dom sołectwa z możliwością prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji i sportu) oraz wydzielenie działek pod powierzchnię pasa drogowego dróg gminnych. Na pozostałej części nieruchomości zostanie utrzymane dotychczasowe przeznaczenie zagospodarowania – urządzenia do celów rekreacyjno-sportowych.
Red.

aktnotarialny2

aktnotarialny3

aktnotarialny5