1.png

Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki zostały przyznane absolwentom, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

W związku z wprowadzeniem w Polsce szeregu ograniczeń spowodowanych zapobieganiem rozpowszechnianiu się  COVID - 19 zmianie uległa również organizacja pracy szkół.  Zmiana sposobu nauczania na nauczanie zdalne była trudnym wyzwaniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli i rodziców. Zaistniała sytuacja zakłóciła  ósmoklasistom i ich nauczycielom harmonijny i rytmiczny  proces dydaktyczny związany z zakończeniem nauki w szkole podstawowej. Dzięki zaangażowaniu  i pełnej poświęcenia pracy dyrektorów szkół i waszych nauczycieli w nowych warunkach funkcjonowania szkoły, potrafiliście sprostać nowemu wyzwaniu zdobywania  wiedzy metodami kształcenia na odległość. Przystąpiliście do egzaminu ósmoklasisty i wszyscy ukończyliście szkołę podstawową. Dziękuję Waszym rodzicom za wyrozumiałość i wspieranie działań szkoły.

W związku zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 absolwentom, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie, przyznane zostały Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki. Przykro mi, ale z powodu wprowadzonych zaleceń sanitarnych nie jest możliwe, abym osobiście mógł wręczyć te nagrody. Dyrektorzy szkół przekażą Wam listy pochwalne, których wręczenie osobiste byłoby dla mnie wielką przyjemnością tym bardziej, że opuszczacie mury naszych szkół, w których przez osiem lat codziennie zdobywaliście wiedzę.
Wszystkim ósmoklasistom gratuluję ukończenia szkoły podstawowej i życzę realizacji dalszych planów edukacyjnych. Niech wspomnienia lat spędzonych w naszych szkołach pozostaną z Wami na długo.    

 Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król