3.png

Przedstawiamy Państwu Statystyczne Vademecum Samorządowca poświęcone gminom województwa małopolskiego. Opracowanie zawiera najważniejsze dane dotyczące poszczególnych gmin w roku 2016. W Vademecum przedstawione zostały dane statystyczne odnoszące się do zagadnień takich jak: ludność, finanse publiczne, gospodarka przestrzenna, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, gospodarka narodowa, leśnictwo, odpady komunalne. Uzupełnieniem części analitycznej opracowania jest tabela porównawcza, w której informacje dotyczące gminy zestawione są z informacjami dotyczącymi pozostałych gmin w powiecie oraz wszystkich gmin w województwie.

Statystyczne Vademecum --> WEJDŹ 


Statystyczne Vademecum Samorządowca poświęcone Krakowskiemu Obszarowi Metropolitalnemu. Opracowanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące obszaru dla roku 2016. W Vademecum przedstawione zostały następujące zagadnienia: podział terytorialny obszaru, wybrane wskaźniki w relacji do średniej krajowej oraz w relacji do średniej województwa, potencjał gospodarczy, infrastruktura społeczna, zróżnicowanie wewnętrzne obszaru metropolitalnego. - WEJDŹ  

 

Statystyczne Vademecum Samorządowca zawierające najważniejsze dane dotyczące województwa małopolskiego dla roku 2016. W opracowaniu przedstawione zostały dane statystyczne odnoszące się do zagadnień takich jak: podział administracyjny, ludność, finanse publiczne, rynek pracy, pomoc społeczna i polityka prorodzinna, infrastruktura społeczna, infrastruktura, bezpieczeństwo publiczne i turystyka, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska. Uzupełnieniem części analitycznej opracowania jest tabela porównawcza, w której informacje dotyczące województwa małopolskiego zestawione są z informacjami dotyczącymi pozostałych województw - WEJDŹ