2.png

 

 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Zielonki

* nie uwzględnia firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

   Rok    Ilość zarejestrowanych Ilość wykreślonych Stan na 31.XII danego roku Ilość dokonanych
zmian w ciągu
danego roku
1993 134 55 732 69
1994 111 48 795 97
1995 125 56 864 71
1996 96 47 913 78
1997 161 74 1000 98
1998 128 46 1082 115
1999 132 95 1119 127
2000 171 108 1182 148
2001 324 170 1336 154
2002 144 74 1386
 
98
2003 171 101 1456 167
2004 173 138 1491 584
2005 222 158 1555 312
2006 227 191 1591 349
2007 216 233 1574 290

2008

256

129

1701

267

 2009

 255

119 

 1837

586 

 2010

 275

 146

 1966

 524

 2011

 263

 204

 2025

 412 

 Informacja o podmiotach gospodarczych z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 Rok  Nowa działalność  Wykreślona działalność  Stan na 31.12
 2012  227  46  1807
 2013  211  160  1938
 2014  228  150  2009
 2015  200  128  2104
 2016  157  114  2150
 2017  157  88  2203
 2018  159  99  2291
 2019  152  96  2418