2.png

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXVI/53/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 25 maja 2017 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw...

Sprawozdanie z konsultacji społecznych na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. - pobierz plik 

Wójt Gminy Zielonki podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Nr XXIV/3/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. - WEJDŹ

Stosownie do stanowiska organu administracji rządowej w sprawie procedowania uchwał w związku z wdrażaną reformą oświatową, prowadzone będą konsultacje społeczne na temat   dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany Uchwały Nr XVII/19/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach` podstawowych prowadzonych przez Gminę Zielonki.

Czytaj więcej: Konsultacje na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez...