3.png

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne przeprowadzono w oparciu o Uchwałę  Rady Gminy Zielonki nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki oraz z Zarządzenia nr 148/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki.  

Konsultacje odbyły się w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia 2014 r. Mieszkańcy Gminy Zielonki mogli zapoznać się z propozycjami zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki. Opublikowana została ujednolicona wersja Statutów Sołectw Gminy Zielonki wraz z zaznaczonymi propozycjami zmian, oznaczonymi czcionką „bold” oraz uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki. Te same dokumenty udostępnione były do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 209 w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy mogli składać swoje opinie w formie pisemnej i drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                                                                            

W wyznaczonym terminie wpłynęły do Rady Gminy Zielonki i Urzędu Gminy Zielonki dwa wnioski złożone dnia 13 sierpnia 2014 roku przez:

1. Radnego Gminy Zielonki Pana Krzysztofa Olawskiego. Wniosek został podpisany przez 206 mieszkańców Sołectwa Osiedle Łokietka. Propozycja zmian w Statucie Sołectwa dotyczyła wprowadzenia zapisów o możliwości całodniowego głosowania w sołectwie przy podejmowaniu najważniejszych decyzji przez sołectwo.

2. Radnego Gminy Zielonki Pana Władysława Orzechowskiego. Wniosek dotyczył wprowadzenia zapisów o możliwości całodziennego głosowania na wybór sołtysa i rady sołeckiej.

 

 

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) mgr Beata Potoniec

 

Zielonki, dnia 18 sierpnia 2014 roku

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 1 lipca 2014 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Z propozycjami zmian można zapoznać się:

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw...

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”wynika z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 262/2013 Wójta Gminy Zielonki z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

 

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki  z organizacjami pozarządowymi na rok...

Sprawozdanie z konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) na 2014 rok”. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 262/2013 Wójta Gminy Zielonki z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

 

Konsultacje odbyły się w dniach od 14 października do 21października 2013 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które można było przekazać do dnia 21 października 2013 roku. Uwagi do Programu można było wysłać pocztą lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decydowała data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę e – mail).

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opiniaani uwaga odnośnie Programu Współpracy. Wójt przedstawił jego ostateczną wersję Radzie Gminy Zielonki, która zaakceptowała przedstawiony projekt i dnia 21 listopada 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie: Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Przedmiotowa uchwała
jest zamieszczona do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.


 

Program Współpracy na rok 2013  - pobierz plik (*.pdf)


 Z up. Wójta
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
(-) mgr Ryszard Krawczyk