Wójt Gminy Zielonki podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku WEJDŹ